Primăria Comunei
Săcădat
Înapoi la:HomeSunteţi la:HOTăRâRI C.L. ANUL 2017
Sacadat, nr.178 0259.458.239 primariasacadat@yahoo.com