Primăria Comunei
Săcădat
Înapoi la:HomeSunteţi la:MONOGRAFIE
Sacadat, nr.178 0259.458.239 primariasacadat@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
 

     Comuna noastra

 

 

     e-Formulare

 

   Comunicate de Presa

Monografie________Modificată în : 16.05.2012


Etimologia denumirii de Săcădat

În monografia judeţului Bihor din anul 1901 este amintit faptul că satul Săcădat a luat fiinţă în anul 1257. În arhivele Episcopiei romano-catolice din Oradea este amintit satul Săcădat în anul 1532.

Locuitorii satului Săcădat au fost oameni harnici, care se ocupau mai ales cu agricultura, buni gospodari, fapt ce a condus la sporirea populaţiei şi la îmbogăţirea zestrei edilitare.

De la 30 august 1940 la 15 octombrie 1944, comuna Săcădat a fost constituită din satele Săcădat şi Borşa.

Din anul 1950 şi până în prezent comuna Săcădat este constituită din satele Săcădat, Borşa şi Săbolciu, care sunt cele mai aproape şi între care au existat întotdeauna legături foarte strânse.

Comuna Săcădat este aşezată în partea de est a Municipiului Oradea, la o distanČ›ă de 19 km, pe linia ferată Oradea-Bucureşti, şi la 20 de km pe şoseaua Oradea-Cluj Napoca, pe Valea Crisului Repede care îl brăzdează teritoriul pe o lungime de 6 km (satul Săbolciu). Orasul Aleşd se află la o distanţă de 25 km est de Săcădat.

Etimologia denumirii de Săcădat provine din limba maghiară.În monografia judeţului Bihor din anul 1901, este amintit satul Săcădat care apare sub denumirea de –Zakadoth despre care se spune că ar fi luat fiinţă în anul 1256.

De asemenea se mai aminteşte de satul Săcădat în arhivele episcopiei romano-catolice din Oradea din anul 1532. Satul Borşa (Borostelek) apare atestat documentar sub denimirea de Terra Borok (1249), iar Săbolciu (Mezoszabolcs,Szabolcs) sub denimirea de Terra Seu Poss (1256).

Locuitorii satului Săcădat au fost iobagi pe moşiile feudalului Csanad.Pentru serviciile prestate feudalului, au fost retribuiţi cu parcele de pământ pe care apoi si-au construit case.

Comuna Săcădat este cunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi instituţii cu centru de notariat, începând cu data instituirii, aceste forme administrative, pe vremea imperiului Austro-Ungar. Dupa anul 1918 s-a înfiinţat în comuna Săcădat un cor ţărănesc

 

 


 
Ultimele pagini vizitate de dvs: